Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 86/KH-UBND - 25/07/2023 - Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã Phú Tiến năm 2023 25/11/8024 Ngô Tuấn Sơn
2 101/QĐ-UBND - 24/07/2023 - Quyết định bổ sung KHV đầu tư XDCB năm 2023 xã Phú Tiến ➔ ➔ 24/11/8024
3 100/QĐ-UBND - 24/07/2023 - QĐ thành lập BTC 27-7- 2023.docx 24/11/8024
4 69/QĐ-UBND - 15/05/2023 UBND xã Phú Tiến Về việc thành lập BCĐ thẩm định, đánh giá xã đạt bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế giai đoạn đến năm 2030 15/05/6358
5 68/KH-UBND - 17/05/2023 UBND xã Phú Tiến KH tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn năm 2023 17/03/6358
6 53/BC-UBND - 16/05/2023 - UBND xã Phú Tiến Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTW-BCSĐCP tại UBND xã Phú Tiến ➔ ➔ 16/03/6358
7 52/UBND-UBND - 21/04/2023 - UBND xã Phú Tiến V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-1 21/11/5524
8 47 KH:-UBND :Kế hoạch công tác LĐTBXH năm 2024 29/08/4692 Ngô Tuấn Sơn
9 Số: 09/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Phú Tiến năm 2022 12/01/3022 Ngô Tuấn Sơn
10 25/BC-UBND - 16/03/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 22/06/2210
11 94/QĐ-UBND - 26/06/2023 - UBND xã Phú Tiến QUYẾT ĐỊNH ➔ ➔ Về việc khen thưởng thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đợt thi đua phát động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) 18/08/2198
12 33/KH-UBND - 24/02/2023 - UBND xã Phú Tiến KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2023 ➔ ➔ 27/02/2198
13 73/TB-UBND Thông báo 23/08/2023 Thông báo V/v thí điểm chi trả trợ cấp hằng tháng cho đối tượng Người có công và thân nhân qua thẻ Agribank từ tháng 9/2023 24/10/2197
14 45/TB-UBND - 23/05/2023 - ng ➔ ➔ UBND xã Phú Tiến Thông báo niêm yết chông khai đơn xin cấp GCNQSD đất bà Nguyễn Thị Hương 21/10/2197
15 SỐ /16/TB-UBND Lịch trực của cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Phú Tiế 28/03/2197 Ngô Tuấn Sơn
16 152/BC-UBND Kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 04/01/2197 Lưu Anh Đức
17 16/QĐ-UBND - 20/01/2023 - Về việc kiện toàn đội phòng cháy chữa cháy cơ sở 21/12/2196 Ngô Tuấn Sơn
18 65/TB-UBND - 18/07/2023 - Thông báo niêm yết công khai đơn thân nuôi con 10/06/2196 Ngô Tuấn Sơn
19 112/KH-UBND Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn xã Phú Tiến năm 2022 04/02/2195 Ngô Tuấn Sơn
20 26/QĐ-UBND - 13/02/2023 - Quyết định Về việc thành lập Tổ theo dõi, chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 22/01/2195 Ngô Tuấn Sơn