Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo điện thoại dường dây nóng của UBND xã Phú Tiến năm 2023

13-06-2023

Thông báo điện thoại dường dây nóng của UBND xã Phú Tiến năm 2023

Thông báo Về việc phân công trực dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2023 của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã

28-12-2022

Thông báo Về việc phân công trực dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2023 của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã

Thông bao Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội

28-12-2022

Thông báo Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội

Tuyên truyền Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

10-08-2022

Tuyên truyền Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Lịch trực của bí thư đảng ủy xã Phú Tiến tháng 2 năm 2022

10-02-2022

Lịch trực của bí thư đảng ủy xã Phú Tiến tháng 2 năm 2022

Thực hiện Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 12/01/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc triển khai khảo sát đánh giá “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương” (DCCI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Ban biên tập giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 07 của UBND tỉnh

24-01-2022

Thực hiện Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 12/01/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc triển khai khảo sát đánh giá “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương” (DCCI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Ban biên tập giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 07 của UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Phú Tiến năm 2022

11-01-2022

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Phú Tiến năm 2022

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 29 kết quả.