Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sau năm 1975, Phú Tiến là một xã thuộc huyện Định Hóa.

Đến năm 2019, xã Phú Tiến được chia thành 10 xóm, đánh số từ 1 tới 10.

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, sáp nhập hai xóm 1 và 9 thành xóm Đồng Tiến, đổi tên xóm 2 thành xóm Lương Tiến, sáp nhập hai xóm 3 và 10 thành xóm Hợp Tiến, đổi tên xóm 4 thành xóm Phúc Tiến, sáp nhập hai xóm 5 và 6 thành xóm Tân Tiến, sáp nhập hai xóm 7 và 8 thành xóm Quyết Tiến.