Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

               

Họ và tên: Ngô Tuấn Sơn

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0979.845.706

Họ và tên: Lưu Anh Đức

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0975.877.808

Họ và tên: Nông Văn Huy

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0372.909.633

Họ và tên: Ngô Thế Duy

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng công an

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0988.739.888

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Chinh

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0976.159.446

Họ và tên: Ma Văn Thạo

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0345.228.799

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0985.082.319

Họ và tên: Nguyễn Thị Thành

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0986.199.047

Họ và tên: Phùng Chương Hiền

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0962.368.80

Họ và tên: Lý Văn Bào

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0962.898.098

Họ và tên: Lưu Đình Thức

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Công chức Kế Toán - Ngân sách

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0986.240.992

Họ và tên: Ma Thị Tý

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Công chức Kế Toán - Ngân sách

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:Sơ cấp

Điện thoại di động: 0987.934.238