Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
                                        

Họ và tên: Lưu Đình Nhận
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.884.100

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thịnh

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0384.377470

 

Họ và tên: Lưu Quang Hà

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Pháp chế, Chủ tịch UB MTTQ.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0976.572.856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tiếp.

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0972.992.562