Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. Thông tin tổng quan: 

 

1. Địa lý

2. Hành chính

3. Dân số

Ngày 01/4/2019

Kinh tế

( năm 2020)

5. Lãnh lạo đương nhiệm

6. Thông tin khác

Tọa độ địa lý

- Biểu trưng

(Nếu có)

- Dân số: 3157 khẩu Trong đó: Nam 1558, Nữ. 1599

Quy mô kinh tế

( 113,65 Tỷ đồng)

Bí Thư Đảng Ủy- CT HĐND

- Lưu Đình Nhận

sinh năm 1967: 55 tuổi

 

 

 

- Mã Hành chính      05593

- Diện ích đất tự nhiên 14,6

Lịch sử thành lập: năm: 1945

Mật độ dân số: 23,2/người/km2

Tốc độ tăng trưởng GRDP: 11,25%

Phó BT Đảng Ủy,  CT UBND Ngô Tuấn Sơn

Sinh năm 1966: 56 Tuổi

 

Mã bưu chính

255110

 

Phân chia đơn vị hành chính: Năm 2020 xã Thực hiện Đề án Sáp nhập xóm, từ 10 xóm xuống còn 6 xóm  

Thành phần dân tộc:

 Tổng số dân tộc trên địa bàn: có 10 dân tộc, Tỷ lệ người dân tộc thiểu số 77%; Trong Dân tộc kinh 704 người; Dân tộc tày 2453 người; dân tộc nùng 27 người; sán chỉ 124 người, các dân tọc khác 49 người.

- GRĐP bình quân đầy người: 36 triệu đồng / người/năm

 

Mã điện thoại

0208

Thuộc vùng (lãnh thổ, kinh tế trọng điểm)

 ( Miền Núi)

 

Thành phần tôn giáo; Không

Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. 

 

Biển số xe

20c

*  Đặc điểm tình hình.      

- Ủy ban nhân dân  xã Phú Tiến

- Địa chỉ: Xóm Tân Tiến - xã Phú Tiến- huyện Định Hóa -  tỉnh Thái Nguyên.

   Địa chỉ gmail: phutien.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

II. Giới thiệu:

Quá trình thành lập và phát triển Xã Phú Tiến năm 1945 được đặt tên là Phố Ngữ, đến năm 1949 sáp nhập với xã Bộc Nhiêu lấy tên là xã Bộc Nhiêu, năm 1953 phát động giảm tô và chia tách thành 2 xã là Bộc Nhiêu và xã Phú Tiến như ngày nay. Xã Phú Tiến trước đây được chia thành 2 Hợp tác xã, HTX Minh Hồng gồm có Đội 1, 2, 3, 4; HTX Trần Phú bao gồm các đội 5, 6, 7. Trong những năm qua được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư với nhiều chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước phát triển và có nhiều chuyển biến rõ rệt, nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng và có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất cùng như tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho Phú Tiến ngày càng phát triển bền vững.