Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
   

Họ và tên: Lưu Đình Nhận
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.884.100

Họ và tên: Hoàng Quốc Lập
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Khối dân vận.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0973.993.526