Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giáo dục pháp luật

Quyết định Về việc ban hành Danh mục văn bản được công khai của HĐND xã Phú Tiến

19-10-2022

Quyết định Về việc ban hành Danh mục văn bản được công khai của HĐND xã Phú Tiến

Quyết định Về việc ban hành Danh mục văn bản được công khai của HĐND xã Phú Tiến

19-10-2022

Quyết định Về việc ban hành Danh mục văn bản được công khai của HĐND xã Phú Tiến

Quyết đingj Về việc Ban hành Danh mục văn bản được công khai của UBND xã Phú Tiến

19-10-2022

Quyết định Về việc Ban hành Danh mục văn bản được công khai của UBND xã Phú Tiến

Kế hoạch Thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2022

18-10-2022

Kế hoạch Thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

18-10-2022

Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2022

17-10-2022

Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2022

Ngày 13/10, Phòng Tư pháp huyện Định Hóa phối hợp với UBND xã Phú Tiến tổ chức hội nghị Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và triển khai văn bản pháp luật mới tại xóm Tân Tiến và xóm Lương Tiến, xã Phú Tiến. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thị Nhung, đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Tiến.

17-10-2022

Tại hội nghị, đại diện Phòng tư pháp huyện đã triển khai những quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Triển khai những nội dung cơ bản nhất về Luật Người lao động Việt Nam đi lao đồng ở nước ngoài theo hợp đồng; Trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc về các hoạt động tiếp cận, thụ hưởng trợ giúp pháp lý đồng thời cung cấp cho người dân biết thông tin về cơ quan thực hiện trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh Thái Nguyên. Qua hội nghị đã giúp cho người dân nhận thức được quyền được hỗ trợ, thụ hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, cung cấp kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn từ đó nâng cao khả năng tiếp cận, nhận thức pháp luật của người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phú Tiến.

Ngày 13/10, Phòng Tư pháp huyện Định Hóa phối hợp với UBND xã Phú Tiến tổ chức hội nghị Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và triển khai văn bản pháp luật mới tại xóm Tân Tiến và xóm Lương Tiến, xã Phú Tiến. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thị Nhung, đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Tiến.

17-10-2022

Tại hội nghị, đại diện Phòng tư pháp huyện đã triển khai những quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Triển khai những nội dung cơ bản nhất về Luật Người lao động Việt Nam đi lao đồng ở nước ngoài theo hợp đồng; Trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc về các hoạt động tiếp cận, thụ hưởng trợ giúp pháp lý đồng thời cung cấp cho người dân biết thông tin về cơ quan thực hiện trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh Thái Nguyên. Qua hội nghị đã giúp cho người dân nhận thức được quyền được hỗ trợ, thụ hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, cung cấp kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn từ đó nâng cao khả năng tiếp cận, nhận thức pháp luật của người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phú Tiến.

Ngày 13/10, Phòng Tư pháp huyện Định Hóa phối hợp với UBND xã Phú Tiến tổ chức hội nghị Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2022 Dự hội nghị có đồng chí Ma Thị Nhung, đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Chuyên viên Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Tiến.

17-10-2022

Tại hội nghị này, đại diện Phòng tư pháp huyện đã triển khai, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực pháp luật, cụ thể như: Luật Cư trú; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Người khuyết tật, Luật Bảo hiểm y tế cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã Phú Tiến.

Ngày 10/10, Phòng Tư pháp huyện Định Hóa phối hợp với UBND xã Phú Tiến tổ chức hội nghị Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai văn bản pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở năm 2022 Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Chuyên viên Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Tiến.

15-10-2022

Tại hội nghị, đại diện Phòng tư pháp huyện đã triển khai văn bản pháp luật Nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 91/2019/CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên 6 xóm trên địa bàn xã Phú Tiến.

Kế hoạch tập huấn và triển khai văn bản pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải cơ cở năm 2022

13-10-2022

Kế hoạch tập huấn và triển khai văn bản pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải cơ cở năm 2022

Kế hoạch Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2022 trên địa bàn xã Phú Tiến

13-10-2022

Kế hoạch Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2022 trên địa bàn xã Phú Tiến

Bộ Tư Pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

27-09-2022

Bộ Tư Pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.