Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chuyển đổi số

Kế hoạch chuyển đổi xã Phú Tiến năm 2024

06-02-2024

Kế hoạch chuyển đổi xã Phú Tiến năm 2024

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

25-07-2023

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030)

Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số.

11-06-2023

Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số.

11-06-2023

Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số.

hướng dẫn người dân sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên

05-05-2023

hướng dẫn người dân sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên

Tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ ( Đề án 06 ) trên ịa bàn xã Phú Tiến

05-04-2023

Tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ ( Đề án 06 ) trên ịa bàn xã Phú Tiến

Tuyên truyền sử dụng đầu số 156 tra cứ thông tin tên miền

05-04-2023

Tuyên truyền sử dụng đầu số 156 tra cứ thông tin tên miền

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

22-03-2023

Kế hoạch chuyển đổi số

Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63 (https://t63.mic.gov.vn)

30-11-2022

Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63 (https://t63.mic.gov.vn)

Kế hoạchTuyên truyền duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xã Phú Tiến năm 2022

18-10-2022

Kế hoạchTuyên truyền duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xã Phú Tiến năm 2022

Tổ công nghệ số cộng đồng ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10).

14-10-2022

Tổ công nghệ số cộng đồng ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10).

Tổ công nghệ số cộng đồng ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10).

14-10-2022

Tổ công nghệ số cộng đồng ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10).

Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 10-10

04-10-2022

Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 10-10

ngày 27/9/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã đã tiến hành giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND xã Phú Tiến.

28-09-2022

ngày 27/9/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã đã tiến hành giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND xã Phú Tiến.

Phú Tiến: tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng

13-09-2022

Thực hiện kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND xã Phú Tiến về Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số phân kỳ năm 2022. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Định Hóa về triển khai thí điểm tổ công nghệ số cộng đồng. Ngày 08/9/2022 Ủy ban nhân dân xã Phú Tiến đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng

Hưởng ứng Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

13-09-2022

Hưởng ứng Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 26 kết quả.