Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo Công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBND xã Phú Tiến trong giải quyết công việc

07-06-2023 15:36