Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Với chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2022 là " chỉ một trái đất", nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bề vững hài hòa với thiên nhiên. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Sáng ngày 4/6/2022. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Tiến phát động ra quân thực hiện vệ sinh môi trường , góp phần hình thành nếp sống văn minh, đường làng ngõ xóm ngày càng Sáng- Xanh- Sạch - Đẹp - An toàn, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. TM. BTV Hội LHPN xã Phú Tiến trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của các Đ/c lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên. Hội LHPN huyện định Hóa. Các Đ/c TT Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các Đ/c đai diện cho các ban nghành đoàn thể xã Phú Tiến. Cảm ơn sự giúp đỡ của các Đ/c bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng xóm cùng toàn thể hội viên PN và nhân dân xóm Tân Tiến. Đã đến dự và hưởng ứng thực thiện. Cảm ơn sự hưởng ứng của hội viên PN và nhân dân xã Phú Tiến

21-06-2022 16:53

Với chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2022 là " chỉ một trái đất", nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bề vững hài hòa với thiên nhiên. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Sáng ngày 4/6/2022. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Tiến phát động ra quân thực hiện vệ sinh môi trường , góp phần hình thành nếp sống văn minh, đường làng ngõ xóm ngày càng Sáng- Xanh- Sạch - Đẹp - An toàn, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. TM. BTV Hội LHPN xã Phú Tiến trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của các Đ/c lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên. Hội LHPN huyện định Hóa. Các Đ/c TT Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các Đ/c đai diện cho các ban nghành đoàn thể xã Phú Tiến. Cảm ơn sự giúp đỡ của các Đ/c bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng xóm cùng toàn thể hội viên PN và nhân dân xóm Tân Tiến. Đã đến dự và hưởng ứng thực thiện. Cảm ơn sự hưởng ứng của hội viên PN và nhân dân xã Phú Tiến

Nguyễn Huệ