Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Để hướng tới tháng cao điểm "Vì người nghèo" Ngày 4/10/2022, MTTQ huyện Định Hoá phối hợp với MTTQ xã Phú Tiến đến thăm hỏi, kiểm tra và tiến độ làm nhà và động viên Nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo trong mục tiêu xã Phú Tiến về đích Nông thôn mới trong năm 2022!

12-10-2022 13:56

Để hướng tới tháng cao điểm "Vì người nghèo" Ngày 4/10/2022, MTTQ huyện Định Hoá phối hợp với MTTQ xã Phú Tiến đến thăm hỏi, kiểm tra và tiến độ làm nhà và động viên Nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo trong mục tiêu xã Phú Tiến về đích Nông thôn mới trong năm 2022!