Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày 25/12/2015 Hội Người cao tuổi xã Phú Tiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25-12-2020 15:15

Ngày 25/12/2020, Hội NCT xã Phú Tiến đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025.

    * Trong 05 năm qua, hoạt động công tác của hội người cao tuổi xã Phú Tiến đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó đặc biệt nổi bật nhất là công tác chăm lo sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Hội thực hiện tốt việc phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, nhiều hội viên đã tích cực, gương mẫu tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa; phong trào Người cao tuổi bảo vệ an ninh, tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

               Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng và giải pháp hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới với các chương trình, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí.

Lãnh đạo UBND tặng hoa chúc mừng Đại hội