Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND huyện tổ chức phiên họp lần thứ 41

03-04-2024 08:25

Ngày 2/4, UBND huyện tổ chức phiên họp lần thứ 41. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp UBND huyện lần thứ 41

Tại hội nghị, phiên họp đã thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại các phiên họp thứ 40, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hoàn nguyên nước, xây dựng trạm bơm nông nghiệp tại xã Tân Thịnh, Kế hoạch vận động cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên các trường học, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2024; cân đối nguồn lực đối ứng 530m kênh mương nội đồng xóm Khau Lang, xã Tân Thịnh, dự kiến phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Định Hóa. Dự kiến điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài sang năm 2024 trên địa bàn huyện Định Hóa. Dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Định Hóa giai đoạn 2021 – 2025 (lần 1) bổ sung nguồn vốn do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tài trợ.  Dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Định Hóa năm 2024 (lần 2) bổ sung nguồn vốn do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tài trợ. Dự kiến phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 huyện Định Hóa.  Báo cáo các nội dung về chế độ chính sách trong diễn tập, kinh phí phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ IV năm 2024. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện năm 2024. Báo cáo Kế hoạch phát huy công năng sử dụng nhà trưng bày ATK tại Quán Vuông, xã Trung Hội, Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Định Hóa. Dự toán chi tiết kinh phí phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Thông qua các dự thảo: Kế hoạch rà soát các khoản thu trên địa bàn, Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành. Thông qua dự thảo  Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động, Chương trình hành động số 32-CTr/HU, ngày 11/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới ".

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại  hội nghị

Đối với mỗi báo cáo trình tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào từng nội dung; đồng thời lãnh đạo UBND huyện đã kết luận và giao nhiệm vụ trực tiếp để các cơ quan thực hiện. Tại phiên họp, lãnh đạo UBND huyện đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện từ ngày 01/4/2024./.

Tin, ảnh: Cao Khánh