Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12-10-2020 19:13

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Mở đầu phiên làm việc, các đại biểu đã nghe Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; biểu quyết số lượng và danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Tiếp đó, Đại hội thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX

Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí.

Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết thúc phiên làm việc buổi chiều.

Nhóm PV
thainguyen.gov.vn