Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đẩy mạnh phân bổ vốn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

29-03-2024 10:10

Dự án sân vận động Thái Nguyên tại xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên) có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng. Hiện, các hạng mục thi công đang đạt và vượt tiến độ; nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2024

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội. Xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Khẩn trương đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2024 còn lại chưa phân bổ chi tiết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ.

Khu dân cư số 2 xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên đang được gấp rút triển khai

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định.

Đồng thời, quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn