Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đoàn xã Phú Tiến, Hội nông dân tổ chức ra quân hưởng ứng tuần cao điểm hướng dẫn bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng BLUZON

01-09-2021 09:24

Đoàn xã Phú Tiến, Hội nông dân tổ chức ra quân hưởng ứng tuần cao điểm hướng dẫn bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng BLUZON trong phòng chống dịch covid-19 vì sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của mọi người dân cùng chung tay đẩy lùi covid.

 

T/h Nguyễn Lan