Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Dịch vụ công trực tuyến nhiệm vụ trọng yếu trong Cải cách hành chính hiện nay

17-11-2020 16:32

            Thực hiện Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên. UBND xã Phú Tiến tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 như sau:

        Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) vànhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

        Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

          Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tổ chức, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Chỉ sau vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet, hồ sơ đăng ký đã được gửi tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tra cứu thông tin về thủ tục, tình trạng hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi.

            Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4,ngoài việc tổ chức, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà người sử dụng còn nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi qua đường bưu điện, người sử dụng sẽ thực hiện thanh toán phí, lệ phí, cước phí bưu chính theo quy định (nếu có).Hay nói đơn giản hơn là với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tổ chức, công dân không cần đến cơ quan nhà nước mà vẫn có thể đăng ký và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

          Ngoài ra, nhờ ứng dụng phần mềm để liên thông giữa các ngành nên rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ (như thủ tục đăng ký khai sinh rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 5 ngày làm việc); giảm giấy tờ, giảm công sức và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, công dân.

          Lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Iternet;

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ;

- Chủ động các công việc khác của công dân;

- Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email;

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

          Lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

       Ngoài các lợi ích khi tham giadịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thì công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có thể không cần đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính và được nhận kết quả tại nhà.

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 tại UBND xã Phú Tiến         

      Trong năm 2020, thực hiện Quyết định 3713/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục  hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái nguyên là 39 thủ tục. UBND xã Phú Tiến đã sớm triển khai kế hoạch và đưa vào áp dụng, đến nay xã đã thực hiện được 44 hồ sơ mức độ 3, 4 trên các lĩnh vực Tư pháp, Văn hóa, Thi đua, khen thưởng./. 

                                                            Văn Thạo (st)