Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công khai ngân sách

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2024

08-01-2024

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2023

08-01-2024

Quyết định công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2023

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023

08-01-2024

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023

công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 3 năm 2023

11-10-2023

công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 3 năm 2023

công khai quyết toán ngân sách xã Phú Tiến năm 2022

25-07-2023

công khai quyết toán ngân sách xã Phú Tiến năm 2022

công khai thuyết minh tình hình tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2023

07-07-2023

công khai thuyết minh tình hình tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2023

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Tiến 06 tháng năm

07-07-2023

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Tiến 06 tháng năm

Công khai tình hình dự toán ngân sách quý I năm 2023

06-04-2023

Công khai tình hình dự toán ngân sách quý I năm 2023

Thông báo về việc niêm yết công khai tài sản công năm 2022.

19-01-2023

Thông báo về việc niêm yết công khai tài sản công năm 2022.

công khai dự toán ngân sách năm 2023

12-01-2023

công khai dự toán ngân sách năm 2023

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 41 kết quả.